top of page

Základní škola

Základní informace

skola-podzim.jpg

• Každoroční příspěvek ve výši 2000 Kč (školní pomůcky)
• Vzdělávání v rodinném prostředí menší školy
• Málopočetné třídy – v každé třídě 2 pedagogové
• 2 speciální pedagogové a školský logoped pro žáky se SVP (logopedická a speciálně-pedagogická péče)
• Výuka anglického jazyka od 1. ročníku
• Výuka v blocích bez zvonění, projektové vyučování
• Robotické hračky ve výuce
• Venkovní učebna, rozlehlá školní zahrada (hrací prvky)
• Prodloužená dopolední přestávka 40 minut
• Domácí strava ve školní jídelně (program „Uzdravme svoji školní jídelnu“)
• Školní družina (6.30 – 16.00)
• Zájmové kroužky – sportovní hry, kuchaříci v nově zbudované kuchyňce, rukodělné práce
• Plavecký a lyžařský kurz, tematické noci ve škole, výlety…

bottom of page