top of page

Základní škola

Historie školy

Původní dřevěná škola byla postavena na konci 18. století a stávala na místě dnešního pomníku Osvobození. Zbourána byla v roce 1894. Zajímavostí je, že v této škole měl za sedmileté války svůj hlavní stan císař Josef II, když v roce 1778 vpadl Bedřich Pruský do Čech a zdejší kraj se Prušákům silně bránil. Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo obce bylo až do odsunu Němců převážně nebo zcela německé, byla zdejší škola německá. České menšinové školy v oblasti tzv. Sudet začaly vznikat až po ustavení samostatného Československého státu v roce 1918. V Dolní Olešnici byla výnosem Ministerstva školství zřízena pro 15 českých dětí česká menšinová škola v roce 1921 a ministerstvo rovněž povolilo stavbu nové školní budovy, protože v obci nebyla pro českou školu vhodná místnost. Dnešní budova školy je z roku 1957.

 

"Není známo, kdy byla založena první škola. S určitostí můžeme udat, že v místě byla škola po staletí, což potvrzuje nápis, který byl k přečtení před renovací kostela v roce 1895 na jižní straně. Tento zněl: Mattheus Ficker, který sem byl 13. března 1633 povolán jako ředitel a zde také 1671 zemřel. Také byla tzv. "stará škola", nyní číslo popisné 42, dříve 36, prodána pekaři Adamu Hamplovi za 75 guldenů. Opis kupní smlouvy je zaznamenán ve školní pamětní knize. Záloha činila 10 guldenů. Z těch 75 guldenů dostala Dolní Olešnice 60, Prostřední 5 a Horní Olešnice 10 guldenů. Pro školu sloužila tato budova, která byla do roku 1794 v majetku děkana jako hospodářská budova.

 

V roce 1794 byla na tomto samém místě postavena nová dřevěná školní budova s jednou třídou, která byla v roce 1874 rozšířena o další třídu. Dnešní kamenná škola stojící na "hlavní ulici" by tedy byla, pokud je známo, čtvrtá. Byla vystavěna v letech 1896-1897. Slavnostní otevření se konalo 14. listopadu 1897. Stará dřevěná budova byla roku 1898 kvůli zchátralosti zbourána. Až do roku 1870 musely děti z celé kostelní farnosti navštěvovat zdejší školu. Ve stejném roce byla ale také zřízena škola v Debrném a v roce 1874 také v Horní Olešnici. V roce 1894 také jedna na Nových Zámkách. Podle toho klesl počet žáků v té původní škole (v Dolní Olešnici). V roce 1828 měla škola 212 schopných "školitelných" dětí a 95 opakujících dětí. Největší počet dětí byl v roce 1838 a to 243 dětí a 101 opakujících dětí.

Historie Dolní Olešnice

Dolní Olešnice vznikla v polovině 13. století za tzv. vnitřní kolonizace domácím českým obyvatelstvem a stala se centrem Olešnického újezdu. Olešnický újezd tehdy zahrnoval území dnešní Olešnice, Ždírnice a Borovnice. Jméno obce je zřejmě odvozeno od hustého porostu olší podél břehů páteřního Kalenského potoka. První písemná zmínka o obci je z roku 1241.

ZŠ Dolní Olešnice

- základní škola
- mateřská škola
-Málopočetné třídy

DOlesnice_1.jpg
nieder-oels.png
bottom of page