top of page

Školní družina

Pondělí - Pátek:  6.30 - 17.00 hodin

Základní informace

skolní druzina.jpg

V souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění...
Více zde...

Prosíme rodiče, aby donesli do ŠD, jako každý rok, jednu ovocnou šťávu na zajištění pitného režimu a jeden balíček papírových kapesníků (v tahací krabičce nebo balených).
Děkujeme.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Od 1. 9. 2023 je stanovena měsíční úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině ve výši 100 Kč za měsíc.

Úplata se hradí ve dvou splátkách:

  • do 31. října (1. pololetí)   500 Kč

  • do 31. ledna (2. pololetí) 500 Kč

 

Úplatu je možné uhradit v hotovosti vychovatelce ŠD I. Klikarové nebo na účet MONETA Money Bank 207877790/0600. Jako variabilní symbol (VS) se použije rodné číslo dítěte bez lomítka a specifický symbol (SS) 3.

bottom of page