top of page

Mateřská škola

Základní informace

Pondělí - Pátek:  6.30 - 16.00 hodin

ms.jpg

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění...
Více zde...

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:
dítě 2 roky docházka 5 dní 175,-/měsíc
dítě 2 - 5 let neomezená docházka 350,-/měsíc
dítě v povinném roce předškolního vzdělávání (do 31. 8. 2022 dosáhlo věku 5 let) 0,-/měsíc
dítě v roce odkladu povinné školní docházky 350,-/měsíc 
letní prázdniny (omezení, přerušení provozu) 175,-/měsíc 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Platba je splatná k 15. dni příslušného kalendářního měsíce v hotovosti u vedoucí školního stravování p. Markéty Militké nebo na bankovní účet MONETA MONEY BANK číslo účtu 207877790/0600. 
 
PŘI PLATBĚ UVÁDĚJTE:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka

  • specifický symbol (SS) 2

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je poskytnuto po dobu povinného předškolního vzdělávání 1 rok. 

 

Děti v době odkladu platí úplatu za předškolní vzdělávání v plném rozsahu.

bottom of page