Mateřská škola

Pondělí - Pátek:  6.30 - 16.00 hodin

ms.jpg

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:
- dítě 2 roky docházka 5 dní
.................... 175,-/měsíc 
- dítě 2 - 5 let neomezená docházka
.................... 350,-/měsíc
- dítě v povinném roce předškolního vzdělávání (do 31. 8. 2022 dosáhlo věku 5 let) 
......................... 0,-/měsíc
- dítě v roce odkladu povinné školní docházky
...................... 350,-/měsíc 
- letní prázdniny (omezení, přerušení provozu) 
....................... 175,-/měsíc 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet
MONETA Money Bank 207877790/0600 
 
PŘI PLATBĚ UVÁDĚJTE:

  • variabilní symbol (VS) rodné číslo dítěte bez lomítka

  • specifický symbol (SS) 2

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je poskytnuto po dobu povinného předškolního vzdělávání 1 rok. Děti v době odkladu platí úplatu za předškolní vzdělávání v plném rozsahu.

Platba v hotovosti u vedoucí školního stravování paní Markéty Militké.